راهنما سامانه

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام شده اید برای ورود از این آدرس استفاده نمایید:

https://next.ava-crm.ir/login

کاربران آوا با نقش های سازمان،سرپرست و مشاور در حال استفاده از این سامانه می باشند.

در ادامه با دسترسی و امکانات هر نقش آشنا خواهید شد.